Kunstforeningen på Rigshospitalet Glostrup er for alle ansatte.

Efter pensionering er det muligt at fortsætte sit medlemskab.

Kunstforeningens interessefelt spænder bredt mellem blandt andet billedkunst, glas- og keramikarbejde.

Der afholdes 8-10 udstillinger årligt i personalekantinen syd.  Det er muligt at købe den udstillede kunst ved at rette henvendelse til kunstneren.

Kunstforeningens bestyrelse udvælger og køber 2-3 af de udstillede værker fra hver kunstner, som udstiller, og kunsten bortloddes til den årlige generalforsamling.

Kunstforeningen afholder 1 eller 2 udflugter årligt. Det kan fx være ude hos en kunstner eller på et museum.

Ved de fleste udflugter vil det være muligt at tage en ledsager med. Der vil også være et lettere traktement.

Kunstforeningens bestyrelse:

Formand:           Kirsten Nielsen               mobil: 29 91 51 22

Kasserer:           Elsa de Lony

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Anne Marie Johansen

Eva Rechnagel

Lene Madsen

Vivienne Jensen

Menu