Kunstforeningen Glostrup Hospital

Kunstforeningen Glostrup Hospital er blevet nedlagt.

Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne for deres engagement i årenes løb og sige tak for denne gang.
 

Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan læses under Referater fra generalforsamlinger 

Menu